Fakturačné údaje

IČO: 42238731

Obchodné meno:
Ing. Miroslava Schindlerová, znalec v odbore:

Poľnohospodárstvo
Odvetvie: Odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy

Ochrana životného prostredia
Odvetvie: Ochrana prírody a krajiny

Sídlo:
Svätoplukova 2813/15,
058 01 Poprad