Fakturačné údaje

Obchodné meno: Ing. Miroslava Schindlerová

IČO: 42238731

znalec v odbore:
Poľnohospodárstvo
Odvetvie: Odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy

Ochrana životného prostredia
Odvetvie: Ochrana prírody a krajiny

Sídlo:
Svätoplukova 2813/15,
058 01 Poprad

Register