Ing. Miroslava Schindlerová

súdny znalec poľnohospodárskych pozemkov mimo zastavaného územia obce

Znalecké posudky v odbore:

290000 - Poľnohospodárstvo
Odvetvie: 290101 - Odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy

250000 - Ochrana životného prostredia
Odvetvie: 250802 - Ochrana prírody a krajiny

pre štátne organizácie, právnické a fyzické osoby.