Ing. Miroslava Schindlerová

súdny znalec poľnohospodárskych pozemkov mimo zastavaného územia obce

Znalecké posudky v odbore:

Poľnohospodárstvo
Odvetvie: Odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy

Ochrana životného prostredia
Odvetvie: Ochrana prírody a krajiny

pre štátne organizácie, právnické a fyzické osoby.