Ing. Miroslava Schindlerová

súdny znalec

Znalecké posudky v odbore:
Poľnohospodárstvo - odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy,
Ochrana životného prostredia, Ochrana prírody a krajiny
pre štátne organizácie, právnické a fyzické osoby.